Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Helyi tehetségmenedzsment

Melyik szervezet számára ne lenne fontos, sőt biztos üzleti előnyt hozó tevékenység a tehetséges kollégák feltérképezése, a bennük lévő potenciál beazonosítása és a lehetőségek minél teljesebb kihasználása?

A szervezeti fejlődés kivitelezhetetlen a legjobb munkatársak és tehetségek nélkül, hiszen ők a vállalat motorjai, náluk van a legnagyobb tudás, az õ elvesztésük akár kritikus helyzetet is eredményezhet. A jelen időszak egyik legnagyobb kihívása tehát e kollégák megtartása, tudatos fejlesztése és a bennük lévő potenciál minél teljesebb kihasználása.

Az Erste Bank Hungary Zrt. 2010-ben indította el helyi tehetségmenedzsment programját.

Mi hívta életre az Erste Bank Tehetségmenedzsment Programját?

A gazdasági válság mások mellett azt is megmutatta, hogy a hatékonyan irányított, egységes vezetői kultúrájú és a belső vezetői utánpótlásra nagy hangsúlyt helyező vállalatok gyorsabban, sikeresebben képesek alkalmazkodni és a nehéz körülmények dacára is eredményesek maradnak. A szakmai képzések mellett ezért 2010-től fokozott hangsúlyt helyezünk a vezetői utánpótlás tudatos felkészítésére: a program résztvevőinek egységes keretek közötti fejlesztésére, közös vezetői értékrend és eszközrendszer kialakítására, a vezetői hatékonyság növelésére.

Mi a Tehetségmenedzsment Program célja?

A kiemelkedő tehetségű és teljesítményű munkatársaink az Ügyvezetés által kiválasztott csoportja számára olyan egy éves fejlesztési program biztosítása, amely felkészíti őket a vezetővé válásra. A program célja a vezetői utánpótlás belső erőforrásból történő fokozatos kinevelése, a kiválasztottak karrierterv szerinti tudatos fejlesztése, illetve, további karrierlehetőségeik feltérképezése.

Kiket tekintünk Tehetségeknek?

Azon kollégákat tekintjük Tehetségeknek, akik: 

  • minimum 18 hónapos Erste Bankos munkaviszonnyal rendelkeznek
  • az előző 2 értékelési időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak
  • vezetői ambícióik az elmúlt év munkavégzése (összetettebb feladat vagy projektmunka során) többször megmutatkoztak
  • erősen elkötelezettek a Bank, a fejlődés és a tanulás irányában
  • viselkedésük igazodik a Bankban elvárt normákhoz és kultúrához.